شروع کار

تحقیقات بازار فرآیندی است که در آن تمامی اطلاعات مورد نیاز برای پیاده‌سازی تبلیغات موفق جمع‌آوری می‌شود. جمع‌آوری این اطلاعات کمک می‌کند تا با شناخت دقیق بازار و مخاطبان، اثربخش‌ترین شیوه‌های ارتباطی با مشتری شناسایی شده و با تدوین یک استراتژی ارتباطی درست و هدفمند، تبلیغات موفقی طراحی و اجرا شوند. تحقیقات بازار در سه حوزه اصلی انجام می‌شوند که عبارتند از

تحلیل مخاطبان

خروجی اصلی این بخش شامل دو بخش است. نخست تحلیل سلیقه و علاقه مخاطب در زمینه‌های رفتار خرید و شاخص‌های تصمیم‌گیری و سپس شناسایی عادت رسانه‌ای مخاطب. به عبارت دیگر با تحقیقاتی که در این قسمت صورت می‌گیرند، بینش و رفتار مخاطب به خوبی شناسایی می‌شوند

تحلیل رقبا

در این بخش به تحلیل نقاط ضعف و قوت رقبا پرداخته شده و همچنین مخاطبان، پیام‌ها و شیوه بیان آنان در ارتباط با مخاطبان ارزیابی می‌شود. هدف از این تحقیق شناخت جایگاه سازمان به نسبت رقبا و نیز پیشگیری از ارائه پیام تکراری به مخاطبان است

 بررسی مدل‌های موفق بین‌الملل

در این بخش فعالیت‌های شرکت‌های پیشرو بین‌المللی و داخلی و نحوه برقراری ارتباطشان با مخاطبان، جهت استفاده از تجربیات آنان و پیشگیری از شکست‌های احتمالی مورد ارزیابی واقع می‌شود. نتایج این بررسی می‌تواند به ما در طراحی و پیاده‌سازی یک تبلیغات موفق کمک شایانی بکند

بهبود زیرساخت ها در دنیای مجازی از مهمترین قسمت فرآیند بازاریابی دیجیتال می باشد که توسط بیزینسمن های گروه رها مورد بررسی قرار می گیرند

محتوای وب سایت

شبکه های اجتماعی

سرچ گوگل

گوگل ادوردز

گوگل آنالیستیکس

سئو

پیاده‌سازی استراتژی ارتباطی مستلزم انتخاب، خرید و برنامه‌ریزی رسانه، متناسب با برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی است. در گروه رها انتخاب رسانه با شناخت دقیق مخاطبان و عادات رسانه‌ای آنان و بر اساس شاخص‌هایی همچون موارد زیر انجام می‌شود

 شاخص گروه هدف

هزینه سرانه رسانه

شاخص توسعه گروه محصول

شاخص توسعه برند

دسترسی

تأثیر

محتوای خلاق به دو شکل “تصویر” و “کلام” متبلور می‌شود. عکاسی، تولید محتوای گرافیکی، تولید محتوای دیجیتالی، تولید کلیپ، تیزر و … در شاخه تصویر و تدوین استراتژی، تولید محتوای متنی تخصصی و تبلیغاتی، شعار، تگ‌لاین، مانترا و … در شاخه کلام دسته‌بندی می‌شوند

گرافیک دیزیان

عکاسی

تیزر و کلیپ

گزارش

قیمت پکیج

نمونه بازاریابی دیجیتال

rahateamبازاریابی دیجیتال