علاقه شخصی

سفر و کوهنوردی

هادی غیومیان

او تلاش کرده است تا با ترکیب علوم مهندسی با اصول مدیریت به آرزوی خود یعنی بهبود کسب و کار های نو پا و رو به افول جامع عمل بپوشاند. هادی معتقد است که با نزدیک کردن علم به عمل می‌تواند مسئولیت اجتماعی خود را به جا آورده و به رشد جامعه کمک کند. او همچنین

My skills

He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends, like you and me! I should've known way back when... You know why, David? Because of the kids. They called me Mr Glass.

92

CSS Skills

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus, id, temporibus, sapiente, enim unde molestiae adipisci obcaecati aliquam quisquam impedit et similique quasi ut beatae tenetur assumenda nihil esse facere.

70

HTML powers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus, id, temporibus, sapiente, enim unde molestiae adipisci obcaecati aliquam quisquam impedit et similique quasi ut beatae tenetur assumenda nihil esse facere.

10

Time for games

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus, id, temporibus, sapiente, enim unde molestiae adipisci obcaecati aliquam quisquam impedit et similique quasi ut beatae tenetur assumenda nihil esse facere.

90

Coffee drinking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus, id, temporibus, sapiente, enim unde molestiae adipisci obcaecati aliquam quisquam impedit et similique quasi ut beatae tenetur assumenda nihil esse facere.

Work with me

He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends, like you and me! I should've known way back when... You know why, David? Because of the kids. They called me Mr Glass.

rahateamHadi Ghayoumian